Abakus

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Abakus, šta je to zapravo? Šta znači kada nekome kažemo da koristi abakus?

Abakus je prva poznata sprava za računanje.

Čak iako ste upućeni u terminologiju koja se koristi u informatici i računarstvu, možda Vam je promaklo značenje pojma abakus. Reč je o pojmu koji se pređašnih godina koristio često, a danas je gotovo izbačen iz upotrebe. Pa da vidimo, šta je to abakus?

Abakus predstavlja prvu poznatu spravu za računanje. Korišćena je još u vreme starih Egipćanja i imala je jednaku primenu svuda u svetu. Prvobitni abakus je bio u obliku ploče na kojem su se nalazi kamenčići. Njihov položaj na ploči je odgovarao određenoj mesnoj vrednosti, koja je predstavjala krajni rezultat.

Vremenom, razvoj društva doveo je do modifikacije ove sprave. Pa tako, Kinezi su izumeli abakuz koji se sastojao iz okvira, napetih žica i kuglica. Određen broj kuglica je bio nanizan na svaku žicu, kojoj je pripadala određena mesna vrednost. Pomeranjem tih kuglica lako se dolazilo do željenog zbira.

Oni stariji se verovatno i sećaju kineskog abakusa koji se na našim prostorima upotrebljavao pod imenom računaljka. Bio je nezaobilazan na času matematike kod prvaka, interesatno je da ga mnoge ustanove praktikuju i dan danas.

Moderna tehnologija je dovela do pojave savremenih digitrona, modernih kompijutera i pametnih telefona, ali nije uspela da iskoreni upotebu abakusa. Mnogi veruju da je abakus i dalje najbolji način da početnici nauče računanje i brzo savladaju sabiranje i oduzimanje.

Pored dve osnovne operacije (sabiranje i oduzimanje), abakus je omogućavao i rešavanje računskih operacija kao što su deljenje, množenje, pa čak i korenovanje.

Ono što je bitno istaći, a to je razlika abakusa u odnosu na digirton. Naime, digitron izračuna umesto nas određenu računsku operaciju i automatski nam pokaže krajni rezultat. Za razliku od njega, abakus je predstavljao mehaničko sredstvo koje je služilo čoveku kao pomoć da sam dodje do rešavanja računskih problema.

Veoma je značajna uloga koju abakus ima kod slepih ljudi. Naime, oni ga koriste kako bi predstavili matematičke operacije poput sabiranja, množenja, kubnog korena itd. Ovaj abakus se razlikuje od standardnog jedino po gumenom materijalu koji se se stavlja iza žica na kojima su kuglice. Zahvaljujući njemu, kuglice se ne pomeraju dok ih slepi ljudi dodiruju.

Share.