Groteska

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je groteska, koje značenje pojam groteska ima u književnosti a šta znači groteska u životu?

Groteska je karikaturalno-fantastična odnosno iskrivljeno prikazana stvarnost, koja izaziva zastrašujuća osećanja i utisak na posmatrače

Groteska u umetnosti je mogućnost da se da izraz suprotstavljanja opštim shvatanjima i verovanjima. Pokazatelj je otuđenosti a posebno je bila plodna u periodima u kojima se društvo trudilo da se prevaziđu sujeverje, malograđanština i zatucanost u svakom smislu. Groteksa je u tom smislu rasvešćenje i put ka racionalnosti na jedan poseban način.

Groteska je najizrazitije prisutna u nadrealzmu i ekspesionizmu a posebno u savremenoj književnosti koja obrađuje apsurde i otuđenost čoveka. Posebno poznati tvorci groteske su Bokačo i Servantes.

U srpskoj iteraturi, groteska je uveliko prisutna u narodnim pesmama i pričama i u pripovetkama koje je sakupljao Vuk Karadžić.

Takođe,  groteskne slike su prisutne u alegorično-satiričnim pripovetkama Danga, Vođa i Mrtvo more Radoja Domanovića.

Share.