Eksplicitno

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači eksplicitno?

Eksplicitno znači jasno,nedvosmisleno, objašnjeno.

Pojam eksplicitno predstavlja termin koji se pretežno koristi u književnosti, a dosta ređe u svakodnevnoj komunikaciji. Prateći etimologiju reči dolazimo do saznanja da je ova reč u naš jezik dospela od latinske reči explicare u značenju razviti, razmnožavati.

Eksplicitno

U širem smislu eksplicitno znači jasno, nedvosmisleno odnosno predstavlja svaku tvrdnju koja je jasno predočena. Ekspicitno je ono što je očigledno i očevidno, te ga nije potrebno dodatno objašnjavati.

Izraz eksplicitno treba razlikovati od reči implicitno. I dok eksplicitno znač objašnjeno i jasno, implicitno predstavlja nešto razumljivo, nešto što se podrazumeva da je takvo.

U književnosti eksplicitna poetika označava otvoreno izrečena pravila stvaranja ili namenu da se u određenom delu, određena tema izrazi na određen način.

Share.