Džehenem i dženet

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta su džehenem i dženet? Da li ste upoznati sa značenjem navedenih pojmova?

Džehenem i dženet su islamski nazivi za pakao i raj.

Bravo za vas ako znate značenje pojmova džehenem i dženet! Naime, reč je o izrazima koji se veoma retko upotrebljavu na našim prostorima, zbog čega veliki broj ljudi nije imao prilike da se sretne sa njima i nema predstavu o tome šta znače.

Etimologija nas upućune na informaciju da je sam termin džehenem potekao iz arpaskog jezika, od reči جهنّم, što znači pakao. Dakle, džehenem je arapski naziv za pakao, a prema islamskoj veri samo Bog zna ko će otići u džehenem, a ko će imati tu priliku da ode u raj.

Džehenem je prebivalište grešnika i mesto patnje na kojem se nalaze različiti demoni i đavoli. Islam džehenem vidi kao užareno mesto koje je podeljno na više nivoa, a na kojem će nivou duša završiti zavisi od loših dela počinjenih u životu, odnosno od težine greha.

Ako pojam dženet posmatramo sa etimološke strane, videćemo da on takođe potiče iz arapskog jezika, preciznije od reči جنّة, što u doslovnom prevodu znači vrt ili bašta. Dženet je arapski izraz za raj. Islamska vera uči da je dženet mesto izvan Zemlje, te da je život u njemu duhovne prirode, odnosno beztelesni.

Treba istaći da muslimani i hrišćani imaju različita viđenja razoga ulaska u Raj. Po muslimanima, čovek će tokom tzv. Sudnjeg dana u Raju doživljavati i duhovne i telesne užitke, jer na taj dan će muu se sastati telo i duh.

Share.