Dijalog

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je dijalog?

Vođenje pismenog ili usmenog razgovora između dve ili više osoba naziva se dijalog.

Svi mi svakodnevno vršimo neki dijalog komunicirajući sa prijateljima, kolegama, poslovnim partnerima, radnicom u prodavnici i td. Verujem da su svi upoznati sa značenjem pojma dijalog, a ako ima onih koje zanima poreklo ove reči došli su na pravo mesto.

Etimološki posmatrano reč dijalog potiče iz grčkog jezika, od staro grčke reči dialogos, što znači razgovor.

Prva upotreba ove reči potiče još za vreme Sofista koji je upotrebio pojam dijalog kako bi označi saznavanje ili raspravljanje problema u smislu klasične Dijalektike. Literalno reč je prvi put pronađenja u Sokratovim dijalozima koje je objavio Platon. Ipak za vreme humanizma reč dijalog dobija sve više na značenju i razvija se sve više.

Danas, termin dijalog rasprostranjen je gotovo svuda i po definiciji predstavlja vođenje pismenog ili usmenog razgovora između dve ili više osoba. Suprotnost dijaloga predstavja monolog (razgovor jedne osobe same sa sobom).

Dijalog je izuzetno značajno literalno sredstvo i kao takav koristi se kako bi karakterisao jednu figuru ili pak razvo radnju, pre svega u dramskim delima.

Ako dijalog posmatramo kao tekst formu, videćemo da je njegova uloga da pre svega živahno prikaže ili razjasni neki događaj, ali i da sakrije mišljenje autora i izbegne cenzuru.

Share.