Gradijent

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Gradijent, šta je to zapravo? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Gradijent je naziv za stepen pada i stepen uspona, odnosno za iznos nagiba prema vodoravnom pravcu.

Ako znate šta znači gradijent, svaka Vam čast! Naime, reč je o pojmu koji se gotovo uopšte ne koristi u svakodnevnoj komunikaciji, a prisutan je u određenim naučnim disciplinama. Ako vas zanima značenje ove reči, došli ste na pravo mesto.

Najopštije posmatrano, pojam gradijent predstavlja naziv za stepen pada i stepen uspona, odnosno za iznos nagiba prema vodoravnom pravcu. Reč je o nagibu puta ili nekog drugog geografskog obeležja.

Ovaj pojam se takođe koristi da označi srazmerni iznos porasta ili pada termometra (ili barometra), pri prelasku iz jednog u drugo mesto.

U vektorskoj analizi, gradijent skalarnog polja predstavlja vektorsko polje koje ima pravac najvećeg porasta skalarnog polja. Drugim rečima reč je o vektorskom polju čiji je intenzitet najveća promena u polju.

Share.