Gabarit

Pinterest LinkedIn Tumblr +

 Šta je to gabarit ? Saznajte šta znači ovaj pojma i kada se sve može upotrebiti.

Model prema kojem se nešto oblikuje naziva se gabarit.

Sam termin gabarit nije toliko čest na našim prostorima, pa se nemojte čuditi ako do sada niste čuli za njega i ne znate njegovo značenje. Uglavnom se koristi u građevinarstvu i srodnim disciplinama, dok je u svakodnevnoj komunikaciji slabije zastupljen.

Etimologija nas uči da je pojam gabarit potekao od francuske reči gabarrit što znači uzorak, mera, model. Gabarit se najčešće definiše kao model prema kojem se nešto oblikuje, bilo da je u pitanju nešto u prirodnoj veličini ili umanjeno.

U arhitekturi i građevinarstvu ovaj termin se koristi da označi spoljnu meru, odnosno dimenziju nekog tehničkog objekta poput zgrade, broda, mašine itd. Takođe, gabarit se upotreblja da označi prostor koji taj objekat zauzima.

U urbanom smislu, gabarit je termin koji se odnosi na dimenzije i oblik jednog terena ili nekog urbanog područja.

Share.