Google analitika 4

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je Google analitika?

Kao jedna od najpoznatijih alatki ovog mogula, Google analitika predstavlja praćenje podataka koji se tiču poseta jednom sajtu. Kako bi vlasnici sajta bolje razumeli ponašanje posetilaca, omogućeno im je da prate podatke koji se odnose na svaku posetu. Na taj način dobijaju izveštaj koji se odnosi na broj posetilaca, njihov put od dolaska na sajt preko svih radnji koje obave usput, kao i bolji uvid u profil svakog posetioca.

Šta se sve prati putem analitike?

Podaci koji se dobijaju se odnose na svaku pojedinačnu akciju posetilaca, obavljenu kupovinu ukoliko je u pitanju e-commerce sajt kao i svaku posetu koja se ostvari na sajtu. Sve ovo može da koristi u procesu unapređivanja ili menjanja sajta. Pored toga, meri se i svaka aktivnost na sajtu – poput popunjavanja obrazaca, puštanje video zapisa ili klik na određeni link na stranici. Takođe, meri se i svaka kupovina obavljena na sajtu, kao i put kojim je posetilac došao do stranice za kupovinu.

Kada započeti migraciju?

Kao finalni datum prelaska je najavljen 1. jul i do ovog dana svi koji koriste analitiku treba da pređu na novu platformu. Ovo je značajno zbog blagovremenog podešavanja naloga i vremena koje će biti potrebno da se upoznate sa novim opcijama. Takođe, svako ko na vreme pređe na GA4 će odmah primetiti glavnu prednost, a to je mogućnost postavljanja ispred konkurencije. Razlog iza ovoga leži u činjenici da će vam biti omogućeno da skupite više podataka od konkurencije i samim tim raspolažete sa više podataka kako biste mogli da usmeravate vaš posao u pravom smeru.

Prelazak na GA4

Prelazak na novu GA4 analitiku je na prvi pogled lak proces, međutim zahteva podešavanja koja moraju biti precizno urađena. Na prvom mestu je kreiranje i podešavanje naloga nakon čega se mapiraju prethodne metrike kako bi se podesile nove opcije. Potrebno je testirati sve metrike kako bi sve funkcionlisao bez problema i kako biste mogli da koristite GA4 za praćenje podataka. Samo pravilno podešena GA4 analitika će imati svrhu kada je migracija u pitanju jer samo na ovaj način ste sigurni da ćete moći da ispratite sva dešavanja na vašem sajtu.

Razlike GA4 i Universal Analytics

Prethodna verzija UA fokusira merenje na osnovu sesija i prikaza stranica tj. page views, dok nova GA4 verzija formira rezultate na osnovu događaja tj. events. Takođe, podaci posetilaca su zaštićeni u novoj verziji te se više pažnje daje anonimnosti korisnika. Kada je reč o izveštavanju, u novoj GA4 platformi se vrši kontinurirano cross-device i cross-platform izveštavanje te više nema ograničenja. Jedna od novina koja se dodatno naglašava jeste da je u novoj GA4 verziji Integracija BigQuery dostupna potpuno besplatno dok je ranije bila dostupna samo za korisnike GA 360.

Značaj praćenja podataka

Kao jedna od glavnih prednosti Google analitike se navodi mogućnost da bolje razumete posetioce koji pretražuju vaš sajt. Na osnovu toga možete da dobijete bitne podatke koji se tiču unapređivanja ovog korisničkog iskustva, poboljšate vaš brend ali i kreirate marketinške kampanje koje će vam doneti veću zaradu i nove korisnike. Pored toga, možete da usmerite vaše poslovanje u pravom smeru imajući u vidu tip korisnika ali i bolje iskustvo koje možete da im pružite prilikom posete vašem sajtu.

Merenje postizanja rezultata

Ukoliko posedujete sajt, biće vam važno da istražite koliko je on aktuelan i pristupačan korisnicima. U ovome će vam najbolje pomoći analitika jer na osnovu dobijenih podataka možete da unapredite sajt, a samim tim i vaše poslovanje. Na osnovu podataka koji se tiču sajta možete doći do odgovora na brojna pitanja – šta treba da se unapredi, kako da targetirate određeno tržište, kako da omogućite posetiocima lakše snalaženje na sajtu kao i koje stranice su najposećenije i prve koje posetioci otvaraju nakon dolaska na sajt.

Share.