Verbalno

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači verbalno? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma?

Verbalno je pridev koji se koristi u značenju usmeno, rečima.

Sve češće u medijima imamo prilike da se sretnemo sa izrazima kao što su “verbalno nasilje”, “verbalni napad” ili “verbalna komunikacija”, a koliko nas je upoznato sa pravim značenjem pojma verbalno?

Verbalno je prilog koji nam dolazi iz latinskog jezika, a koji se koristi u značenju usmeno, tj. iskazano rečima. Dakle, ako je nešto verbalno ono je iskazano rečima, tj. govorom koji može biti usmeni i pismeni.

Verbalno izražavanje je dosta značajno i može se iskazati u vidu dijaloga ili monologa. Pa tako, izrazi potpu “verbalno zlostavljanje”, “verbalno nasilje” i “verbalni napad” se odnose zlostavljanje rečima.

Reč je o ispoljavanju besa govorenjem teških i pogrdnih reči, a koje za cilj imaju nanošenje psihičkog bola drugoj osobi. U verbalno zlostavljanje između ostalog spada i omalovažavanje, obezvređivanje, narušavanje samopouzdanja, pretnje i dr.

Pojam suprotan pojmu verbalno jeste neverbalno. Ovaj pojam ćemo korisiti za vrstu komunikacije koja se odvija bez reči, odnosno govorom tela, mimikom lica i gestikulacijom.

Share.