Vademekum

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači vademekum?

Vademekum je latinska reč za priručnik ili podsetnik.

Pojam vademekum je izuzetno redak na našim prostorima zbog čega je veoma mali broj upoznat sa njegovim značenjem. Naime, gotovo je nemoguće da naiđete na ovu reč u svakodnevnoj komunikaciji, dok se ona koristi jedino još u pojedinim naučnim disciplinama.

Gledano sa etimološke strane, termin vademekum potiče iz latinskog jezika i koristi se da označi priručnik ili podsetnik. Naime, na našim prostorima reč vademekum se uglavnom koristi kako bi označila naslov knjige koja se upotrebljava kao priručnik.

Dakle, obično je reč o knjigama koje se vode kao pomoćne knjige. Njihova glavna uloga jeste da pruže različite savete čoveku. Reč je o raznim tumačima, uputstvima, putovođama ili knjigama saveta koje obuhvataju različite struke.

Ovaj pojam često se upotrebljava i u značenju zbirka priča ili anegdota.

Share.