Virtuelno

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači virtuelno? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma?

Virtuelno je pojam koji se koristi da označi ono što proizilazi iz privida, što je nestvarno, što nema svoj fizički oblik.

Iako ne predstavlja reč koja se svakodnevno čuje, pojam virtuelno dobija sve više na značaju, te se sve češće spominje u medijima. U slučaju da ste čuli za ovu reč, a ne znate šta znači, sledi objašnjenje.

Etimologija nas upućuje da je sam izraz virtuelno potekao iz latinskog jezika, preciznije od reči virtualis u značenju moguć, ostvariv i reči virtus, što znači hrabrost, sposobnost, vrlina. Virtuelno je nešto što proizilazi iz privida, što nema svoj fizički oblik.

U filozofiji, virtuelno je ono što nije stvarno i postoji samo u umu, a nekada može posedovadi neke kvalitete.

Obično na našim prostorima kada se spomene pojam virtuelno, misli se na kontekst koji ova reč ima kada je u pitanju internet tehnologije. Naime, ovde pojam virtuelno označava sve ono što fizički ne postoji, nije opipljivo već je vidljivo na kompijuterskom softveru.

Reč je o virtuelnoj stvarnosti koja se definiše kao skup tehnologija, koje se koriste za sintetizaciju autentičnog sklopa vizuelnih, zvučnih i drugih čudnih iskustava. One pružaju iluziju da praktično nepostojeće stvari mogu da se vide na neki drugi način.

Share.