Video analitika

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Savremeni sistemi obezbeđenja kuća, stanova i poslovnih objekata zasnovani su pre svega na kamerama za video nadzor. Kompletan video nadzor obuhvata aktivnosti koje zahtevaju analizu zabeleženih video zapisa, i sa sve većim brojem kamera u upotrebi, povećava se i potreba za radnom snagom koja bi pratila i analizirala te video zapise.

Da bi se ceo postupak olakšao, proizvođači su kreirali posebne softvere za video analitiku. Video analitika poseduje softverske algoritme koji smanjuju potrebu za angažovanjem ljudstva i eliminišu mogućnosti ljudske greške.

Šta je Video analitika – definicija

Pod pojmom video analitika se podrazumeva softver napravljen tako da pomaže pri pregledanju velikog broja informacija sa video zapisa sigurnosnih kamera, za koje čuvari ili sistemski menadžeri nikada neće imati dovoljno vremena da ih pregledaju. Sistem za video nadzor je toliko koristan da zapravo može snimiti bilo kakve incidentne situacije a softver za video analitiku će vam pomoći da te incidentne situacije lakše pronađete i pregledate, bez iscrpnog pretraživanja celokupnog video materijala.

Pametna video analitika je bazirana na veštačkoj inteligenciji (AI) i koristi se za složeniju analizu podataka, koja uključuje prepoznavanje objekata, analizu kretanja i analizu ponašanja.

Korišćenje video analitike čini vaš sistem video nadzora još efikasnijim, smanjuje opterećenje ljudi koji rade u obezbeđenju, a vaše IP kamere će biti „inteligentnije“ pri radu. Dodatne informacije o video analitici možete naći ovde.

Kako funkcioniše softver za vide analitiku

Softver za video analitiku na sigurnosnim kamerama je dostupan u nekoliko oblika: može biti instaliran na samoj kameri, na vašem NVR snimaču ili kao softver koji posebno kupujete.

Svaki softver za video analiltiku će raditi malo drugačije, u zavisnosti od proizvođača i aplikacije koja se koristi. Generalno, svi oni funkcionišu po istom principu. Međutim – kada podešavate softver i postavljate parametre, obavezno aktivirajte i opciju za obaveštavanje, kako bi vas softver upozorio uvek kada otkrije nešto što ispunjava kriterijume pretrage.

Na primer, mnoge firme koriste sisteme za nadzor koji mogu detektovati kretanje u njihovim poslovnim objektima. Vi možete podesiti vaš sistem tako da detektuje svako kretanje van radnog vremena, nakon što je firma zatvorena, pa ako sistem detektuje kretanje on će vam na imejl adresu poslati poruku u vidu brzog upozorenja, što vam omogućava da momentalno reagujete i sprečite neželjenu situaciju.

Zašto je video analitika tako korisna

Prvobitna ideja sistema video nazdora je bila da čuvar sedi u portirskoj kućici i uživo gleda video snimak sa kamera, nadajući se da će primetiti sumnjivu aktivnost. Dakle, ovaj model se zasniva na tome da imate zaposlenog koji nadgleda i pregleda sve video zapise. Međutim, ovo nije praktično i efikasno, jer različiti čuvari mogu imati različite nivoe percepcije i različite poglede na sumnjive aktivnosti.

Upravljanje video nadzorom se menja zahvaljujući sistemu koji koristi softver za nadgledanje vaših zapisa sa nadzorne kamere non stop, upozoravajući vas na incidentne aktivnosti, što vam omogućava da pregledate kamere i snimke samo onda kada vas sistem upozori na neki sumnjivi događaj. Ovo pomaže da se sistem za video nadzor iskoristi na najbolji mogući način, tako da štedi vreme i napor.

Oblici video analitike

Najjednostavniji oblik video analitike je Video Motion Detection (detekcija pokreta), već korišćena tehnologija koja može biti sklona greškama u vidu davanja lažnih uzbuna, osim u slučaju ako su pravilno postavljeni filteri koji ne alarmiraju kretanja koja nisu bitna za analizu.

Drugi video analitički softveri mogu se koristiti za nadgledanje periferija i zona, napuštenih objekata ili otkrivanje predmeta koji nedostaju, prebrojavanje ljudi ili analizu njihovog ponašanja.

Video analitika može da se koristi za:

  • Detekciju pokreta;
  • Prepoznavanje lica i očitavanje identifikacionih kartica;
  • Prebrojavanje ljudi i njihovo vreme zadržavanja u objektu pod video nadzorom;
  • Očitavanje registarskih tablica;
  • Slanje upozorenja;
  • I mnogo više.

Softver za video analitiku dolazi sa velikim brojem opcija, i lak je za ugradnju u bilu koji sistem za video nadzor. Postoje različiti proizvođači softvera za analizu video zapisa.

Share.