Vandalizam

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je vandalizam? Koje značenje ima ovaj pojam, a koje pojam vandali?

Vandalizam je termin kojim se u širem smislu označava uništavanje neke, po pravilu tuđe stvari ili imovine.

Sve češće u prilici smo da se sretnemo sa pojmom vandalizam koji se gotovo svakodnevno plasira u medijima. Za one koji nisu informisani o njegovom značenju, sledi kratko objašnjenje.

Etimologija nas upućuje da je sam termin vandalizam potekao iz francuskog jezika, od reči vandalisme, što znači divljaštvo, rušilačka pomama, uništavanje. Ovaj izraz nastao je prema Vandalima, odnosno istočnogermanskom plemenu koje je u 5-om veku opustošilo Rim.

Oni su iz Rima odneli sav plemeniti metal koji su mogli da pronađu, a pri tome nisu vodili računa šta uništavaju, te su sradali i brojni istorijski i kulturni spomenici obloženi zlatom, srebrom ili nekim drugim metalom.

Termin vandalizam prvi put je upotrebio Anri Gregoar početkom 1794-te godine, kada je poredio ponašanje francuske republikanske vojske sa gore spomenutim plemenom – Vandalima. Veoma brzo, ovaj termin počinje da se koristi za svako oštećenje neke, po pravilu tuđe stvari, a koje nema praktične motive.

U užem značenju vandalizam se odnosi na oštećenje kulturnih i istorijskih značajnih objekata, kao što su spomenici, grobnice, slike i tome slično.

Kroz istoriju vanalizam se obično javljao iz religijskih, ideoloških ili političkih motiva, dok danas vandalizam uglavnom nastaje iz potreba da počinitelju pruži neko zadovoljstvo.

Reč je o ljudima koji uživaju u tome da vrše destrukciju nad nekim ili nečim. U modernom rečniku termin vandalizam se ne odnosi samo na uništavanje tuđe imovine, već i na masovno javno vređanje, ponižavanje i bilo kakvo nasilje.

Share.