Bakalaureat

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Bakalaureat

Šta znači bakalaureat?

Bakalaureat je izraz ranije korišćen za najnižu akademsku titulu, a danas se koristi u značenju dostojanstvo bakalaureusa.

Ako znate značenje reči bakalaureat onda što bi naš narod rekao treba Vam stvarno skinuti kapu! Kod nas ova reč se veoma retko koristi dok najveću primenu ima u zemljama anglosaksonskog porekla.

Prateći etimologiju dolazimo do saznanja da pojam bakalaureat je nastao od latinske reči baccalaureatum koja označava dostojanstvno bakalaureusa, odnosno osobe koja završava najniži akademski stepen koji prethodi magistru. Iako potiče iz latinskog jezika ova reč najviše se koristi u anglosaksonskim zemljama gde izraz „Bachelor’s Degree“ označava diplomu koju dobija univerzitetski prvostupnik. To znači da osobe koje dobiju ovo zvanje nakon četiri godine školovanja na visokoškolskoj ustanovi. Obično nakon završtetka bakalaureta upisuje se master ili doktorat.

U našoj zemlju skodno visokoškolskom sistemu koji je sada promenjen da bi bio u skladu sa Bolonjskom deklaracijom, bakalauret se stiče nakon tri ili četiri godine studiranja ( na fakultetmai ili višim školama). Ovakvo studiranje podrazumeva sakupljanje ECTS bodova nakon čega po pravilu sledi akademska magistracija struke mada to nije obavezno.

U nekim zemljama ovaj pojam odnosi se na ispit zrelosti ili veliku maturu koju polažu učenici.

Share.