Bankina

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Bankina je reč italijanskog porekla i označava rub puta, podupirač, bedem, nasip, peron, most, pešačku stazu uz put.

Termin“ bankina“ se koristi u saobraćaju. Označava bočni deo kolovoza, sa njegove obe strane. Ona ne služi sa saobraćajni promet, već se koristi za postavljanje saobraćajne signalizacije i sigurnosne opreme ( na primer: betonski bedemi na rizičnim deonicama).

Bankina

Reč „bankina“ se vrlo često pogrešno koristi umesto reči zaštitna ograda. Bankina je asfaltirani ili zemljani pojas, koji se nalazi uz sam kolovoz, a ne zaštitna ograda. Tačnije, i ako ima zaštitne ograde – ona je postavljena na bankini.

Širina bankine je različita, u zavisnosti od potreba, konfiguracije zemljišta i drugih faktora. Ona varira i od države do države, pa tako je na američkim autoputevima bankina široka skoro kao normalna traka, bar nje asfaltirani deo. Pored toga ima još pola metra ravnog zemljišta, pod šljunkom ili travom.

Share.