Bošnjak

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je Bošnjak? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma?

Bošnjak je naziv za pripadnika južnoslovenskih naroda koji pripada muslimanskoj veroispovesti, a govori bosanskim jezikom.

Veliki broj ljudi je pogrešno informisan i često meša pojmove kao što su izrazi Bošnjak, musliman, Bosanac i bosanski Muslima. Ima i onih koji misle da ovi pojmovi imaju potpuno isto značenje, zbog čega je neophodno razgraničiti značenje ovih pojmova.

Etimlogija nas upućuje da je sam pojam Bošnjak prvobitno korišćen da označi pripadnika srednjevekovne bosanske političke grupacije. Vremenom, došlo je do promene značenja ovog pojma pa se danas reč Bošnjak koristi da označi pripadnika južnoslovenskih naroda koji pripada muslimanskoj veri, a govori bosanskim jezikom.

U tom smislu ovaj termin počeo je da se koristi početkom 90-tih godina, kada su Bošnjaci dobili status jednog od tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini.

Bošnjaci su većim delom islamske veroispovesti i govore bosanskim, odnosno bošnjačkim jezikom, koji je istovetan sa srpskim, tj. srpskohrvatskim jezikom iz kojeg je i nastao 1990-te godine.

Bošnjaci su nastanili pretežno Bosnu i Hercegovinu, a značajnu manjinu imaju i u drugim balkanskim zemljima poput Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Kosova.

Na našim prostorima često se uzmesto izraza Bošnjak koristi termin bosanski musliman.

Share.