Mizoginija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Mizoginija je reč grčkog porekla i označava bolesnu mržnju muškarca pema ženama.Ta mržnja i omaložavanje muškaraca prema ženama nije naučno utemeljena, već je na nivou predrasuda.

Mizoginija se manifestuje na mnogo različitih načina: ponižavanje žena, polna diskriminacija, nasilje nad ženama, preko viceva, pornografije, pa sve do podučavanja žena da se osećaju prezir prema svom vlastitom telu.

Mizoginija

Mizoginija je utemeljena u mnogim religijama, filozofijama, a bila je istaknuta pojava još u antičkoj Grčkoj. To je sistem koji egzistira hiljadama godina i karakterističan je za patrijarhalna društva. Znate li da je čuveni grčki filozof Aristotel tvrdio da „… žene postoje kao prirodne deformacije ili kao nedovršeni muškarci …“.

Na našim prostorima, karakteristična je kombinacija patriotizma i mizoginije. Ženama su postavljene posebne norme: treba da rodi muško dete, treba da bude svesna da „nije dovoljno pametna i sposobna“, treba da bude lepa i vitka, da ćuti, da shvati da je muškarac „glavni“. Česte posledice tih normi je apatija žena. Preko medija su im nametnuti , tako reći nedostižni standardi poželjnog izgleda, one se izgladnjuju, pate i kao posledica tako nezdravog života javljaju se anoreksija ili bulimija. Ženomrzačke poruke se nalaze svuda oko nas: u vidu grafita, u psovkama (gde se obavezno psuju majke), natpisi u javnim toaletima.

Mizoginija je zastupljena mnogo više nego što se to na prvi pogled čini. A posledice mizoginije su ogromne. One su i najčešće u „crnoj“ hronici. Najbrojnije. Neophodno je strateški, sistematično delovati na promenu svesti ljudi i shvatiti mizoginiju kao izuzetno ozbiljan problem, koji je potrebno iskoreniti.

Share.