Benefit

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je benefit? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Benefit je termin preuzet iz engleskog jezika, koji se koristi da označi korist, dobit i privilegiju.

Poznato je da naš jezik oblije stranim rečima, a pojam benefit je samo jedna od njih. Reč je o izrazu karakterističnom za urbane sredine, koji se poslednjih godina koristi sve više i više.

Etimologija nas upućuje da je sam termin benefit potekao iz engleskog jezika, a čije doslovno značenje jeste koristi, olakšica, naknada, dobit, privilegija.

Dakle, ovaj izraz se može koristi u različitim situacijama kada želimo da iskažemo neku korist, olakšicu, povlasticu, naknadu ili dobit koju neko dobija, bilo u obliku roba, usluga ili novca.

Mnogi smatraju da je korišćenje ove reči u našem jeziku suvišno jer imamo i termin beneficija, kao i pojmove korist i dobit koje imaju potpuno isto značenje kao navedeni pojam, te nema potrebe za dupliranjem i nagomilavanjem reči koje znače isto.

Pojam benefit se koristi i da označi formu isplate u novcu ili izdavanje vaučera za koji se može dobiti gotov novac.

 

Share.