Blaziranost

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je blaziranost? Šta znači pojam blaziranost, a šta biti blaziran?

Blaziranost je pojam koji se koristi da označi stanje ili osobinu onoga koji je zasićen, ravnodušan, otupeo.

Pojam blaziranost je veoma redak na našim prostorima, pa verujem da većina nije upoznata sa njegovim značenjem. Reč je o izrazu koji se na našim prostorima koristi u dva značenja.

Prvo, blaziranost se koristi da označi onog koji je zasićen životom i svim životnim uživanjima, ko je otupeo, kome je sve dosadilo. Drugo, balaziranost se koristi da označi zasićenost neke stvari.

Etimologija nas upućuje da je sam termin blaziranost u naš jezik došao posredstvom francuske reči blaser, što znači otupelost, preživelost, zasićenost.

Kada kažemo da je neko blaziran, to znači da je on otupelih osećanja, neosetljiv, ravnodušan, živčano zasićen i izmoren.

Share.