Bukvalista

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Kakvu osobu nazivamo bukvalista, koje je značenje te reči?

Pojam bukvalista odnosi se na osobu koja sve doslovno shvata.

Ne postoji tačna definicija ovog izraza, ali se nekada žargonski i u svakodnevnom govoru koristi i pežoratno kao izraz – bukva. Zato se i kaže da nas je „neko shvatio bukvalno“.

Bukvalista je čovek koji ne ume ili neće da shvati kontekst onoga o čemu se govori, ne ume da „čita izmedju redova“, ne zna da otkrije skriveno ili preneseno metaforičko značenje poruke. Iz takvog načina primanja poruka, umeju da nastanu veliki nesporazumi, pa i radnje koje mogu da poprime i komični izraz.

Bukvalista će često tražiti dodatna objašnjenja za nešto što smo mu rekli. Deca obično, zbog neiskustva često bukvalno shvataju ono što im odrasli govore pa sa njima treba pažljivo komunicirati, dok kod odraslih, bukvalno shvatanje može biti osobina koja se s namerom koristi da se izbegne neki zadatak ili odgovornost.

Share.