Avatar

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je avatar? Znate li šta znači i kada se sve koristi ovaj pojam?

Avatar je termin koji se koristi da označi inkarnaciju božanstva na zemlji u hinduizmu. U modern doba, ovaj pojam se na raznim web portalima koristi da označi otelovljenje korisnika u trodimenzionalnom ili dvodimenzionalnom svetu.

Od 2009-te godine, tačnije od kada je izašao filma Džejma Kamerua pod nazivom “Avatar”, sve češće srećemo ovu reč. Ipak, treba istaći da većina ljudi nema tačnu percepciju kada je u pitanju značenje ove reči.

Posmatrano sa strane etimologije jasno se vidi da sam pojam avatar potiče iz sanskrita, od reči अवतार (avatāra) u značenju silazak, silaženje (ovde se misli na silazak sa neba). Ovaj pojam u hinduizmu označava inkarnaciju božanstva na zemlji.

Prema tom shvatanju, Buda, Isus, Zaratustra i Muhamed se smatraju avatarima. Oni se mogu javiti u više različitih oblika u vidu životinje, čoveka ili nekog drugog bića.

U svakodevnoj komunikaciji pojam avatar se uglavnom koristi u svom “modernom značenju”. Naime, ovaj pojam se koristi na raznim internet portalima da predstavi otelovljenje korisnika, odnosno njegov alter ego u dvodimenzionalnom i trodimenzionalnom svetu.

Termin avatar u značenju virtuelnog tela prvi put je počeo da se koristi početkom devedesetih godina i to za virtuelnu simulaciju ljudskog bića u virtuelnoj stvarnosti na internetu.

On se veoma brzo raširio internetom pa ga danas gotovo svi koriste. Čak i različite organizacije su počele da koriste avatare kao vrstu interakcije sa potrošačima.

Share.