Audijencija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Audijencija, šta je to zapravo? Koje je pravo značenje ove reči?

Audijencija je termin koji se koristi da označi zvanični ili službeni prijem.

U medijima sve češće možemo čuti pojam audijencija, koji je počeo sve više da se koristi i u svakodnevnoj komunikaciji. Interesantno je da veliki broj ljudi koristi ovaj pojam, a da nema pravilnu percepciju o njegovom značenju.

Prateći etimologiju dolazimo do informacije da je sam termin audijencija potekao iz latinskog jezika, preciznije od reči audientia, što znači publika. Iako se ovaj pojam može koristi da označi publiku, odnosno gledaoce i slušaoce nekog događaja, on na našim prostorima ipak ima nešto drugačije značenje.

Naime, audijencija se na teritoriji naše zemlje koristi da označi zvanični ili službeni prijem. Običnno je reč o svečanim prijemima koji se organizuju kod osoba na visokim položajima poput vladara zemlje ili njenih najviših državnih predstavnika.

U pravu, audijencija se koristi da označi saslušanje, saslušavanje, zasedanje, ročište;

Share.