Alibi

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Alibi

Šta znači alibi?

Alibi je odbrambeno sredstvo po kojem okrivljeni nije mogao da izvrši krivično delo jer se u momentu kada se isto dogodilo nalazio na nekom drugom mestu.

Verujem da je većina Vas upoznata sa pojmom alibi i njegovim značenjem, ipak za one koji nisu sigurni kada se upotrebljava ovaj pojam ili žele više da saznaju o samom poreklu reči sledi objašnjenje.

Po etimologiji reč alibi nastala je od latinske reči alibi u značenju drugde, na drugom mestu. Ovaj izraz posebno se koristi u pravu i pravnim naukama.

Po definiciji alibi predstavlja način odbrane odnosno stvarnu neprisutnost jedne osobe na određenom mestu. Odnosno alibi je jedna vrsta dokaza, dokaza da je određena osoba u datom trenutku bila na datom mestu. Alibi se obično koristi kako bi smo dokazali da smo u izvesnom trenutku bili na izvesnoj lokaciji, i to uglavnom u situacijama kada druge osobe tvrde da su nas videle na nekom drugom mestu.

Znači alibi je svojevrsno odbrambeno sredstvo koje je veoma korisno tokom suđenja za okrivljenog. Tokom suđenja alibi je jedan od najvažnijih faktora da okrivljeni dokaže svoju nevinost i to tvrdeći da se u momentu izvršenja krivićnog dela nalazio na drugom mestu, a ne na mestu gde je delo počinjeno (alibi). Poznato je da je alibi čvršći odnosno verodostojniji kada postoji svedok koji može da potvrdi iskaz okrivljenog.

Share.