Aluzija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to aluzija?

Govorenje o jednoj stvari, dok se misli na drugu naziva se aluzija.

Do sada ste sigurno bili u prilici da čujete za pojam aluzija. Verovatno mnogi ne znaju značenje ove reči, a sigurno je svako od nas upotrebi bar par puta nedeljno. Za sve one koji žele više da saznaju o samom pojmu, sledi objašnjenje.

aluzija

Pojam aluzija nastao je od latinske reči alludere, što znači smerati. Najjednostavnije rečeno, aluzija predstavlja govorenje o jednoj stvari, dok se misli na drugu stvar.

U književnosti, aluzija predstavlja stilsku figuru iskaza koja  ostvaruje svoje značenje upućujući na određeni poznati događaj ili na neko delo, situaciju ili lik. Aluzijom se smatra svaka vrsta metaforičnog izražavanja koja naglašava aluzivni karakter, tako da kada čitaoc čita neko delo, on dobija asocijaciju koja ga vodi u nekom drugom pravcu.

Kao stilska figura, aluzija je izuzetno značajna, posebno u klasičnoj poeziji gde je gotovo uvek strukturalno razvijena i predstavlja osnovu određene pesme ili alegorije. Najviše aluzija ima u delima Njegoša, Voislava Ilica, Radoja Domanovića i Mušicnog.

U svakodnevnom govoru aluzijom se služimo kada želimo da pričamo o jednoj stvari (događaju, ličnosti, pojmu, političkoj situaciji…), a pritome mislimo na nešto sasvim drugom.

Aluzija se može koristi i u značenju ciljanje, odnosno usmeravanje na određenu osobu (cijanje na nju).

Share.