Argument

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je argument? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma?

Izjava ili niz izjava koje se koriste za opravdanje ili opovrgavanje određene tvrdnje naziva se argument.

Svima je poznat pojam argument, ali malo ko zna njegovo značenje. Naime, mnogi misle da je argument isto što i dokaz, ali zapravo ova dva pojma se razlikuju.

Etimologija nas upućuje da je sam termin argument potekao iz latinskog jezika, od reči argumentum, što znači dokaz, razlog, dokazno sredstvo.

Ipak na našim prostorima argument se ne koristi u istom značenju kao pojam dokaz. Naime, dokaz predstavlja empirijski utvrđenu činjenicu, dok je argument logična konstrukcija, koja nema svojstvo istinitosti, već logičke ispravnosti.

Po definiciji, argument predstavlja izjavu ili niz izjava koje se koriste za opravdanje ili opovrgavanje određene tvrdnje. Zbog toga on je izuzetno značajan i predstavlja ključno sredstvo u oblastima nauke, kritike, rasprave i dijaloga.

Svaki argument mora imati svoju logičku formu, odnosno on mora imati dve premise i zaključak izveden na osnovu njih.

U računarstvu, argument predstavlja vrednost koja se prenosi potprogramu i ima značajnu ulogu u programiranju.

U logici, argument je obrazloženje izjave kroz druge izjave.

U književnosti, argument predstavlja kratak sažetak književnog dela, koji je obično stavljen na njegov početak

U matematici, argument predstavlja termin za određenu vrednost funkcije.

Share.