Asocijacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači asocijacija?

Vezivanje jedne pojave sa drugom u svesti, odnosno udruživanje i povezivanje naziva se asocijacija.

Svi vi čuli ste za popularnu igru „Asocijacije“, a mnogi je verovatno i igraju. Ipak da li ste zapitali šta izraz asocijacija znači? Ako vas zanima koje je značenje ovog pojma nalazite se na pravom mestu.

asocijacija

Prateći etimologiju dolazimo do informacije da pojam asocijacija potiče od latinske reči associatio, što znači udruživanje, tj. povezivanje.

Asocijacija predstavlja povezivanje jedne pojave sa drugom u svesti. Ovaj izraz možemo koristi za bilo koje udruživanje, spajanje, vezivanje.

U filozofiji asocijacija predstavlja vezivanje predstava na taj načnin što jedna predstava kada se pojavi u našoj svesti automatski izazove i neku drugu svest.

U matematici asocijacija pedstavlja svojstvo sabiranja i množenja prema kojem rezultat ne zavisi od toga kako će se grupisati faktori koji se sabiraju ili množe.

U zoologiji asocijacija se odnosi na udruživanje životinja u veće zajednice, na primer: ptice se grupišu u jata, slonovi u krda i slično tome.

U hemiji asocijacija predstavlja združivanje atoma, molekula ili iona u veće skupine. Ona se može ispoljiti u svim agregatim stanjima nekog elementa.

Share.