Isceljenje

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je isceljenje? Da li ste upoznati sa značnjem koje ima ovaj pojam?

Duhovno posmatrano isceljenje predstavlja dematerijalizaciju materijalizovanog, dok se u medicini ovaj pojam koristi za proces restauracije zdravlja od obolelog ili oštećenog organizma.

Pojam isceljenje danas se nešto ređe koristi nego prethodnih godina. Naime, ovaj pojam gotovo da je bio neizostavan u prošlome veku, dok se danas retko srećemo sa njim. Treba istaći da se na našim prostorima ovaj pojam koristi u značenju koje ima u religiji.

Medicinski posmatrano isceljenje je isto što i ozdravljenje, odnosno proces restauracije zdravlja od obolelog ili oštećenog organizma. Dakle, isceliti znači ozdraviti, tj. ponovo biti zdrav.

Ipak, na našim prostorima kada se kaže isceljenje uglavnom se misli na duhovno isceljenje, tj. na dermaterijalizaciju materijalizovanog. Reč je o terminu koji se koristi u svim religijama sveta. U tom kontekstu isceljenje je izuzetno značajno i vrši se isključivo verom.

Pripadnici određenih religija veruju da svaki čovek može doći do isceljenja samo ako se potpuno preda svojoj veri i dobro zagleda u sebe. Po njima, vera može izleiti svaku bolest, a samo pravni vernik može doći do potpunog isceljenja.

Sudeći po Bibliji svaki čovek može spoznati duhovno isceljenje ako to želi i ako ima vere, dok nas fizičko isceljenje čeka na nebu, gde nema boli, bolesti i smrti. Zbog toga ljudi ne treba da se opterećuju fizičkim stanjem, več isključivo da rade na jačanju onog duhovnog u njima.

Share.