Identitet

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je identitet?

Osobu prepoznajemo po njenom identitetu.

Kada nekoga upoznamo mi tu osobu zapamtimo po njenom, ličnom identitetu. To može biti bilo koja osobina ili karakteristika po kojoj ćemo je uvek razlikovati od drugih poznanika.

Prema istraživanju etimologa pojam identitet potiče od latinske reči identitas u značenju karakteristična jedinica, što i nije daleko od konteksta u kojem mi ovaj pojam upotrebljavamo.

Pokušaj definicije pojma identitet glasio bi da je to individualna karakteristika odnosno osbina po kojoj se predmet ili osoba prepoznaju ili spoznaju.

Dokument koji najbolje, prema fizičkim podacima određuje naš identitet jeste lična karta. Zato postoje i određeni uslovi kada službeno lice ili institucija imaju pravo da utvrđuju nečiji identitet.

Umesto lične karte, kao dokumentovanog ličnog identiteta, može se koristiti usmeno ispitivanje o dotičnoj osobi.

U kriminalistici, za utvrđivanje nečijeg identite ponekad se koriste i crteži ili niz fotografija date osobe. To se dešava ako je osoba nestala, nije među živima ili ne poseduje validan dokumenat o sebi.

Lični identitet se gradi godinama. To nije samo naše ime, datum rođenja, već i sva naša proživljena iskustva, pročitane knjige, odrastanje, vaspitanje, okruženje.

Iako se identitet stiče i rođenjem, ali i kasnije kroz život, neki ljudi imaju bogatiji i prepoznatljiviji identitet od drugih.

U filozofiji postoji izraz filozofija ili sistem identiteta, kao pravac koji smatra da duh i materija, telesno i duševno, subjekat i objekat, mišljenje i biće nisu dve različite stavri, već iste.

Share.