Ahlak

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ahlak, šta je to zapravo? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma?

Ahlak je pojam koji se koristi da označi osobinu duše, odnosno moral i lepo vaspitanje.

Pojam ahlak karakterističan je za islamsko govorno područje u kojima je veoma čest u svakodnevnom govoru. Za razliku od toga na našim prostorima dosta slabije se koristi zbog čega veliki broj ljudi nije upoznat sa značenjem ove reči.

Sam termin ahlak predstavlja množinu reči huluk, koja se koristi da označi osobinu duše. Ovaj termin se upotrebljava u tri slična značenja. Prvo, kao što je već rećeno ahlak se koristi da označi osobinu duše.

Drugo, ovaj pojam se koristi da označi moral i ovde on ima isključivo pozitivnu konotaciju, odnosno koristi se za moralne osobe, one koje poseduju dobar moral i lepo vaspitanje.

I treće, ahlak podrazumeva opis nekog dela urađenog na dobar način, odnosno ovu reč čemo koristiti kada neko nešto uradi, pa mi kažemo da je uradio dobro delo.

Treba istaći da ahlak može biti urođen i stečen.

Share.