Agens

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Agens, šta je to zapravo? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma?

Agens je pojam koji se koristi da označi ono što je uzrok nečemu, pokretnu silu, delotvorni princip.

Pojam agens se retko upotrebljava u svakodnevnom govoru, zbog čega veliki broj ljudi ne samo da se ne susreće sa ovim pojmom, već ne zna njegovo značenje. Ako Vas zanima koje je to značenje reči agens i kada se on upotrebljava, pročitajte tekst koji sledi.

Etimologija nas upućuje da je sam termin agens na naše prostore došao iz latinskog jezika, od istoimene reči koja u doslovnom prevodu znači jasan, živ, izrazit, plastičan. Ovaj pojam se koristi da označi ono što je uzrok nečemu, pokretnu silu, snagu, delotvorni radni princip.

U hemiji, agens je supstanca koja izaziva hemijske reakcije, a u gramatici srpskog jezika ovaj pojam se koristi da označi vršioca radnje, tj. inicijatora događaja.

U medicini se sa terminom agens označavaju nosioci ili aktivni principi određenog dejstva na organizam čoveka. U medicinske agense spadaju: sila (dejstvujuća sila koja deluje na čovečiji organizam), supstanca (različiti hemijski agensi i toksini koji negativno deluju na organizam), mikroorganizam (bakterije, virusi, gljivice i sl.) i fizička veličina (npr. temeratura, vlažnost vazduha…)

Share.