Antinomija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je antinomija? Saznajte tačno značenje ovog pojma.

Protivrečnost između dva zakona ili uopšte između dva zaključka izvedenih iz podjednako verodostojnih premisa naziva se antinomija.

Da li ste do sada bili u prilici da se susretnete sa pojmom antinomija? A da li znate koje je njegovo značenje i gde se sve upotrebljava?

Ako posmatramo ovaj pojam sa etimološke strane videćemo da je potekao od grčke reči αντινομια, koja ima značenje sukoba razumskih načela. Po definiciji, antinomija predstavlja dijalektičko iskazivanje u vidu dveju tvrdnji, suprotnih sa racionalne tačke gledišta, ali istinitih i jednakih za veru, koje treba da se uzajamno potvrđuju kao ispravne.

Ovaj termin prvi je uveo Imanuel Kant u „Kritici čistog uma“, gde definiše antinomiju kao protivrečnost koja se javlja pri primeni zakona čistog razuma na čulni svet.

Jednostavnije rečeno antinomija predstavlja protivrečnost između dva zakona ili dva zaključka koja su izvedena iz podjednako verodojstonih premisa. Drugim rečima, reč je o dve suprotnosti koje se međusobno isključuju ali su prividno obe istinite.

U teologiji, ovaj pojam ukazuje na nesaobraženost formalne defincije i istine koja je u Bogu, a koristi se kako bi se izbegao konceptualni racionalizam. On kao teološka metoda iznosi na videlo stvari poput neobuhvatnosti Boga, sadržaj vere i ograničenost konceptualnog rečnika.

Share.