Artizam

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je artizam? Šta tačno znači pojam artizam, a šta znači artistički?

Način savršenog umetničkog izražavanja koji je posledica veštine i znanja umetnika naziva se artizam.

Izraz artizam se retko upotrebljava u svakodnevnom govoru, zbog čega veliki broj ljudi ne samo da se ne susreće sa ovim pojmom, već ne zna njegovo značenje. Ako Vas zanima koje je to značenje pojma artizam i kada se on upotrebljava, pročitajte tekst koji sledi.

Prateći etimologiju dolazimo do informacije da je sam pojam artizam potekao od latinske reči artis, što znači umetnost. Artizam predstavlja način savršenog umetničkog izražavanja koje je posledica veštine i znanja umetnika.

Ovde je reč pre svega o tehnici i veštini koju je umetnik stekao tokom svog rada, nego o talentu ili osećanjima. Drugim rečima, reč je o majstorkom savladavanju formalno-tehničkih elemenata u umetnosti.

Primera radi, za slikara to će biti veće korišćenje kompozicije ili boja, za pesnika to će biti korišenje sredstava kao što je reč ili stil pisanja itd. Zahvaljujući artizmu, moguće je prikriti neke greške ili propuste tokom stvaranja određenog umetničkog dela.

Ako kažemo da je neki rad artistički, obično mislimo da predstavlja visoku umetnost. Često je reč o prenaglašenoj formalnoj strani umetničkog dela.

Share.