Interpretacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je interpretacija? Koje značenje ima ovaj pojam, a koje reč interpretirati?

Objašnjenje neke reči, termina ili pojave naziva se interpretacija.

Pojam interpretacija veoma je rasprostranjen na našim prostorima, a ono što je zanimljivo jeste da veliki broj ljudi nema pravilnu percepciju o značenju ove reči, iako je redovno koristi. Razlog za to, svakako je više različitih značenja u kojima se ona može upotrebljavati.

Etimologija nas upućuje da je sam termin interperetacija potekao iz latinskog jezika, preciznije od reči interpretation, što znači tumačenje, objašnjanjavanje, izlaganje. U najopštijem značenju, interpretacija predstavlja objašnjenje neke reči, termina ili pojave.

Interpretirati nesto znači razjasniti njegovo značenje, objašnjavanjem ili iznošenjem činjenica. Drugim rečima, interpretacija je ništa drugo do objašnjavanje smisla nečega, nekog događaja, razgovora, situacije, misaoni postupak, tj. izjava kojom se utvrđuje suština neke pojave.

U muzici, interpretacija se definiše kao način na koji instrumentalista, pevač ili dirigent izlaže, tj. izvodi muzičko delo. Interpretator bi trebao da poštuje stiske karakteristike dela, kompozitorove zamisli i pravila koja pišu u notnom tekstu (tempo, dinamika, artikulacija, fraziranje itd.), kako bi njegova interpretacija bila uspešna.

Pojam interpretacija se koristi ne samo u muzici, već i u filmskoj industriji i pozorištu i to da označi izvođenje nekog dela, tumačenje neke uloge i slično. Primera radi, ako kažemo da je neki glumac uradio odličnu interpretaciju, to znači da je on svoju ulogu odigrao savršeno, te da je odradio sjajnu karakterizaciju lika.

U književnosti, interpretacija predstavlja postupak kojim se nastoji proučavanjem teksta otrkiti njegova estetičnost. Dakle, ona nastoji da prikaže književno delo u njegovoj umetničkoj posebnosti, značajnosti, jedinstvenosti i neponovljivosti.

Interpetacija se koristi još i da označi prevođenje stranog pisca.

Share.