Integracija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Integracija

Šta znači integracija

Dopunjavanje celine i spajanje više elemenata u jednu celinu naziva se integracija.

Evropska unija je dobar primer ekonomsko-političke integracije kao ujedinjenje privredno stabilnih i razvijenih zemalja Evrope u jednu celinu.

Izraz integracija potiče od latinske reči integratio što znači obnova celine. Uopšteno ovaj pojam se može odrediti kao spajanje ili okupljanje razdvojenih elemenata u jedinstvenu celinu. Prema tome integracije mogu biti razne, poput integracije više naroda, integracije ideja, zatim integracije predmeta, integracija firmi i td. Takođe, postoje i integracije naučnih saznanja, filozofskih gledišta, kao i integracije psiholoških procesa.

Integracija je celina više elemenata koji spojeni u jedan sastav uzajamno sarađuju i upravljaju se prema zajedničkim međusobno svrsishodnim ciljevima.

U filozofiji integracija se definiše kao prelazak iz jednog rastrojenog stanja u stabilno stanje.

Ekonomija vidi integraciju kao udruživanje više privrednih organizacija u jednu veću. Ekonomske unije pojavile su u doba razvijenog kapitalizma radi jačanja proizvodne, tehničke, finansijske i tržišne moći. Danas se osnivaju zbog velikih multinacionalnih poslovnih korporacija, ali i ujedinjavanja privredno razvijenih zemalja, te stvaraju poput Evropske unije svoju jedinstvenu valutu, tržište i zajedničku ekonomsku poliiku.

U sociologiji pojam integracije se odnosi na društvo u celini i na odnos između pojedinca i društva.

I medicina određuje ovaj pojam, pa je primarna integracija povezivanje funkcija tela i mozga u odnosu sa okolinom, dok je sekundarna integracija u stvari socijalizacija.

Share.

Leave A Reply