Enformel

0

Enformel

Enformel je reč francuskog porekla I označava neformalnu umetnost (fra. Art informel). To je stil u savremenom slikarstvu kod koga dominira, pre svega, izražajnost u boji. Reklo bi se da enformel zanemaruje likovno prikazivanje predmeta.

Enformel se četrdesetih I pedesetih godina pojavio u Parizu I New Yorku, odakle se kasnije proširio celom Evropom. Bio je to period koji je usledio nakon stravičnih razaranja u II svetskom ratu, vreme bede I opustošenosti. Evropske države su bile spaljene, njihovi gradovi porušeni, a nekoliko miliona ranjenih, poginulih u borbama I ubijenih. Tada se rađa enformel, umetnost koja pruža maksimalnu mogućnost izražavanja, a ne stavlja umetnika u okvire prikaza sveta na tradicionalan način. Enformel je nastao spontano, pa zato na enformel delima imamo mnogo nasumice povučenih I prepletanih linija I mrlja. Na platnu su prenete psihičke improvizacije umetnika. Enformel dela karakteriše I to što na njima nema definisanog središta , simetrije I ravnoteže, kao na umetničkim delima tradicionalne kompozicije.


Share.

Leave A Reply