Ekselencija

0

Ekselencija

Reč ekselencija je reč latinskog porekla i predstavlja preuzvišenost ili presvetlost. Pojam se koristi pre svega za oslovljavanje monarha i sveštena lica viskog položaja, ali i drugih uglednih ličnosti, kao što su ministri, ambasadori, atašei i slično. To je uvaženi termin u diplomatskom obraćanju. Korišćenjem reči “ekselencija” pri obraćanju nekome od navedenih ličnosti – izražavamo osobito poštovanje, dajući na značaju koliko je ta osoba ugledna to jest, koliko je preuzvišena.

U prenesenom značenju, ali van diplomatskog konteksta, reč ekselencija može označavati izvrsnost, pa otuda i izraz “par ekselans” što označava odličnost, naročitost.

U svakom slučaju, ekselencija je nešto posebno dobro, izvanredno. Lica koja se mogu osloviti sa “ekselencijom” su osobe visoko “kotirane” na društvenoj lestvici. Poverena im je velika uloga u njihovoj državi. Imajući u vidu njihov uticaj u njihovoj matičnoj državi, ne treba posebno ni naglašavati, koliko se u diplomatskim kontaktima, svi trude da ostave što bolji utisak, stvore što bolje relacije, sa njima, jer očekuju da preko ekselencije u perspektivi ili stvore, ili zadrže dobre bileteralne odnose dve države, ili ostvare neke benefite za svoju državu, svesni koliko su dobri diplomatski odnosi bitan aspect spoljne politike.


Click Here To Join Native Media
Share.

Leave A Reply