Sudbina

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Sudbina, šta je to zapravo? Da li znate tačno značenje ovog pojma?

Sila koja određuje život svakog pojedinca, od koje on ne može pobeći naziva se sudbina.

Da li verujete da sve što Vam se u životu dešava je deo nekog predodređenog plana od kojeg se ne može pobeći? Ili pak mislite da sami krojite svoju sudbinu?

Sam pojam sudbina dosta je komleksan i prema narodnom verovanju predstavlja silu koja određuje život svakog pojedinca, te on od nje ne može pobeći. Sudbina je predodređena od dana kada se pojedinac rodi, pa sve do njegove smrti.

Dakle, svaki događaj kroz koji čovek prolazi – prva reč, prvi pad, završetak škole, rošenje deteta, pa čak i način smrti unapred je određeno, te se ne može promeniti. Svi događaji koje čoveka snalaze smatraju se subinskim (dosuđenim), a sve ono što on želi i teži ka tome, a ne dobije smatra se nesuđenim.

Iako postoje varijacije po pitanju definisanja ove reči, one znatno ne menjaju njeno značenje.

Filozofski posmatrano, sudbina se definiše kao nužni red u svetu kojem je podvrgnuto svako živo biće. Ona nije slučajna, već je racionalna i nepoznata pojedincu koji u njoj učestvuje.

Veliki broj ljudi veruje u sudbniu, a brojni su oni koji na sve načine pokušavaju da saznaju svoju. Zbog toga su gledanje u liniju dlana, tumačenje snova i brojni drugi vidovi gatanja oduvek bili popularni među ljudima. Posebno je značanja astrologija, koja tvrdi da raspored zvezda u vreme rođenja, određuje u potpunosti čovekovu sudbinu, te je potrebno samo znati pročitati ih.

Etimologija nas uči da je sudbina slovenska reč koja je potekla od reči sud – suditi.

Share.