Sugestija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Sugestija, šta je to? Koje značenje ima ovaj pojam, a koje pojam sugerisati?

Postupak otvorenog ili skrivenog navođenja drugog čoveka ili grupe ljudi da nekritički private ideje, uverenja, stavove ili određene obrasce ponašanja naziva se sugestija.

Do sada ste sigurno više puta bili u prilici da čujete da je određena osoba sugestivna ili su možda baš Vama rekli da ste veoma sugestivni. A da li znate koje je tačno značenje pojma sugestija?

Etimologija nas uči da je sam termin sugestija potekao od novo – latinske reči suggestion koja označava uticanje na nekoga, odnosno nagovor, nagovaranje, navođenje na što.

Po definiciji sugestija predstavlja postupak otvorenog ili skrivenog navođenja drugog čoveka ili grupe ljudi da nekritički prihvate ideje, uverenja, stavove ili određene obrasce ponašanja. Bitno je istaći da se sugestija obavlja bez prisile, odnosno da se osobe ne mogu nasilnim putem navoditi da private tuđe stavove ili ideje.

Drugim rečima, reč je o postupku ubeđivanja koji se izražava kao predlog, nagovor ili naredba. Interesantno je da sugestija ima veliku primenu kako u politici, ekonomiji i menadžmentu, tako i u psihologiji i drugim naučnim disciplinama.

Sugestija predstavlja verovanje, misao ili želju koja je potekla iz nečije tuđe svesti, a osoba ih ne prepoznaje kao uticaj kojem je podložna.

U psihologiji sugestija predstavlja moć uticanja jedne osobe na drugu, ili čak na samog sebe.

Interesantno je da svi mi na neki način koristimo sugestiju, odnosno svi mi smo nekada nekome nešto sugerisali bili mi toga svesni ili ne.

Primera radi, davanjem određenog saveta prijatelju o nekoj stvari, mi mu sugerišemo na nešto što bi možda mi uradili na njegovom mestu i na taj način ublažavamo njegovu zabrinutost i utičemo na njegovo dalje ponašanje povodom te stvari.

Share.