Repertoar

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači reč repertoar?

Spisak uloga ili muzičko scenskih komada naziva se repertoar.

Izraz repertoar sigurno nije poreklom iz srpskog jezika ali se kod nas ukorenila te bez uvida u repertoar ne bismo znali ni koji se filmovi prikazuju u bioskopu niti koje predstave, pesme izvode na raznim pozornicama.

repertoar

Ako bismo pokušali da definišemo ovaj pojam to bi bio spisak uloga koje je glumac ili pevač pripremio i koje može da izvodi pred publikom.

Etimologija nas ovde vodi u Francusku s obzirom da je repertoar izraz francuskog porekla od reči répertoire u značenju spisak uloga ili muzičko scenskih komada.

U okviru pozorišta takođe imamo repertoar kao spisak komada koji se na takvoj sceni prikazuju ili će se tek prikazivati.

Repertoar se najčešće odnosi na period od mesec dana a nekada in a godinu. Ipak u odnosu na vremenski period koji obuhvata i repertoire možemo podeliti na sedmični, mesečni ili godišnji repertoar. Pri tom većina organizatora se služi najčešće mesečnim repertoarima, jer je veoma teško predviđati ili planirati scensko muzički program na duži period. Zato se godišnji repertoar retko koristi i nije baš najpouzdaniji.

Repertoar mnogi određuju i kao program, spisak, plan prikazivanja ili jednostavno kao raspored uloga, pesama, filmova, pozorišnih komada i tome slično. Nekada se ovaj pojam koristi i u kontekstu opsega nečijih mogućnosti, odnosno opsega ponude.

Share.