Rigidan

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači rigidan?

Rigidan znači krut, ukočen, tvrd.

Pojam rigidan je veoma redak na našim prostorima i gotovo ga je nemoguće čuti u svakodnevnom govoru. Zbog toga ako znate značenje ove reči svaka Vam čast!

rigidan

Prateći etimologiju dolazimo do saznanja da reč rigidan potiče od latinske reči rigidus koja znači krut, ukrućen, ukočen. Ipak na našim prostorima retko kada ova reč se upotrebljava u tom značenju.

Češće ćemo ovaj pojam upotrebiti u svom prenesenom značenju, pa tako rigidan je onaj koji je veoma strog. Rigidan se može koristiti i u značenju okorio, ozbiljan, surov i nepopustljiv.

Ako za neku osobu kažemo da je rigidna to najčešće znači da je ona veoma hladna, odnosno nema emocije i zbog toga njeni postupci mogu da budu veoma surovi.

Share.