Revolucija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Revolucija

Radikalna promena društvenih odnosa naziva se revolucija.

Pojam revolucija prisutan je u našoj svakodnevnici zbog čega je veliki broj ljudi upoznat sa njim. U slučaju da niste sigurni koje je pravo značenje ove reči, došli ste na pravo mesto.

revolucija

Posmatrano sa etimološke strane u naš jezik termin revolucija došao je od latinske reči revolution, što znači prevrat, preokret, obrt.

Sam izraz revolucija se može odnositi na više stvari, zbog čega je potrebno obratiti pažnju na kontekst rečenice u kojoj se spominje.

Mi uglavnom kada kažemo revolucija mislimo na revoluciju u politici koja označava promenu društvenih odnosa. U tom smuslu revolucija se definiše kao naglo i nasilno menjanje postojećeg društveng poretka koje vrši društvena klasa koja je do tog momenta bila prigušivana.

Dakle, revolucija jeste radikalna promena koja iz korena menja društveno uređenje. Za nju je obično svojstveno da učestvuje veliki broj ljudi.

Najpoznatije su građanske revolucije koje su se dogodile tokom 16-og veka i dovele do novog poretka u društvu.

Pored ovog značenja, reč revolucija koristi se i u astrologiji i to da označi kretanje manjeg nebeskog tela oko većeg. Primera radi, kruženje naše planete Zemlje oko sunca naziva se revolucija.

Ovu reč možemo koristiti i kada želimo da iskažemo potpuno preobražavanje tj. menjanje nečega. Primer  za ovu upotrebu bilo bi menjanje Zemljine kore usled velikih poplava.

Share.