Moloh

0

Moloh

Šta znači reč moloh

Božanstvo kome su prinosili decu na žrtvu naziva se Moloh.

U svakodnevnom govoru retko se upotrebljava i uvek označava ili nagoveštava neki strah, zlu silu, razor.

Mitologija objašnjava pojam moloh kao božanstvo starih Feničana i Semićana koji su poštovali Sunce i zarad blagostanja i otklanjanja bolesti, suše i zla žrtvovali su prvorđenu decu.

Sam izraz potiče iz hebrejskog jezika u značenju kralj.

Ovaj bog se poštovao u starim kulturama širom Sredozemlja, zatim su ga i Grci poredili sa Kronom koji je ubio svog oca kako bi preuzeo vlast i kasnije progutao svoju djecu da bi je zadržao. Kip Moloha je nalik volovskoj glavi sa dva roga i raširenim rukama.

Figurativno rečeno moloh je sinonim za neman koja sve proždire, te i svih drugih zlih i nečasnih rituala i verovanja. Tako se kaže Moloh rata ili Moloh gladi, nešto što zahteva teške i velike, tj. brojne nevine žrtve.

Ovo božanstvo je poštovano kod starih Jevreja, koji su mu u Palestini prinosili pored prvorođenčadi i ljudske žrtve.

Metaforički se može opisati i kao neko nesrećno stanje pred apokalipsu. Pa se i danas pored tolikog siromaštva, nezaposlenisti, sve veće podele na bogate i siromašne može reći da se moloh ovim žrtvama hrani i vlada kao dominanta našeg vremena u korporativnom kapitalizmu.


Share.

Leave A Reply