Perspektiva

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to perspektiva?

Pojam perspektiva postao je deo svakodnevne komunikacije širom naše zemlje zbog čega sve veći broj ljudi zna značenje ove reči. Pored žargonske upotrebe ova reč koristi se i u umetnosti, filmskoj industriji, književnosti, retorici, filozofiji i mnogim drugim naučnim disciplinama.

perspektiva

Ako posmatramo etimologiju vidimo da je termin perspektiva u naš jezik došao od latinske reči prospicere, što znači videti. Perspektiva se definiše kao način gledanja ili razmatranja, odnosno kao naše gledište ili shvatanje.

U figurativnom značenju, kada kažemo da neko ima dobru perspektivu, to znači da neko dobro sagledava situaciju koja je pred njega stavljena. Često se za ljude koji marljivo uče fakultet i teže ka dobijanju dobrih radnih mesta (lekar, farmaceut, inženjer…) kaže da su perspektivni je tim trenutna situacija u kojoj se nalaze omogućava blistavu budućnost.

Sam pojam možemo različito posmatrati, a sve će zavisiti od ugla gledanja. Pa tako u umetnosti perspektiva označava način prikazivanja volumena i prostora na površini slike, odnosno ona stvara prikaz dubine prostora, dok u optici perspektiva označava prividno smanjenje likova.

Share.