Čergar

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Čergar, šta je to zapravo? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Čergar je naziv za onog koji živi pod čegrom, odnosno za onog koji živi nomadski.

Pojam čergar karakterističan je za ruralne sredine u kojima je nešto prisutniji u svakodnevnom govoru. Za razliku od toga u urbanijim sredinama dosta slabije se koristi zbog čega veliki broj ljudi nije upoznat sa značenjem ove reči.

Etimologija nas uči da je sam termin čergar potekao iz turskog jezika, preciznije od reči čerga koja označava šator. Čergar je onaj koji živi pod čegrom, odnosno onaj koji živi nomadski.

Na prostorima naše zemlje kada se kaže čergar obično se misli na cigane koji  žive pod velikim šatorima napravljenim od nepromočivog materijala.

Ipak, čergar je svako ko još uvek živi nomadskim načinom života, što podrazumeva da oni nemaju stalno mesto boravka, već da migriraju iz jednog mesta u drugo.

U metaforičnom značenju čergar je ludalica, skitnica, probisvet.

Share.