Čunak

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je čunak? Da li znate sva značenja koja ovaj pojam ima?

Metalna cev za odvođenje dima iz peći u dimnjak naziva se čunak.

Sam pojam čunak predstavlja reč koja iako se retko koristi na našim prostorima, dobro je poznata svima, te nas ne treba čuditi što je veliki broj ljudi upoznat sa njenim značenjem.

Ono što mnogi možda ne znaju, to je činjenia da termin čunak ima više značenja. Naime, kada kažemo čunak – većina nas misli na metalnu cev čija osnovna namena jeste odvođenje dima iz peći u dimnjak.

Mnogi koriste upravo ovaj termin za cev koja služi za odvod vode.

Čunak predstavlja i naziv alatke koja se koristi kao pokretni deo razboja, a na koju se namotava potka. Njegova osnovna uloga jeste lakši i brži proces prolaska potke kroz cev prilikom tkanja. Postoje dve vrste čunka: automatski (potka se na razboju pomiče automatski) i ručni.

Bitno je istaći da u moderno doba čunak nije obavezan deo razboja za šivenje, pa tako većina današnjih razboja ih ne koristi, već potku nanosi na drugačije načine.

 

Share.