Tajfun

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je tajfun? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma?

Tajfun je vrsta tropskog ciklona karakteristična za severozapadni deo Tihog okeana.

Ako pojam tajfun posmatramo sa etimološke strane videćemo da je on na naše prostore stigao posredstvom engleske reči typhoon, koja potiče od kineske reči tai fung, što znači veliki vetar. Tajfun se često definiše kao oluje sa jakim vetrovima koji se kružno kreću.

Reč je o posebnoj vrsti velikog i vrućeg vetra koja je karakteristična za severozapadni deo Tihog okeana. Iako su tajfuni razorni, oni su i veoma važni za regulaciju atmosferskog sistema koji pomoera toplotu sa ekvatorske regije ka višim geografksim širinama.

Tajfuni obično zahvataju površinu od 150 do 1000 kilometara u premeru , i u okviru njih može se razviti brzina od preko 300 kilometara na čas. U samom centru tajfuna nalazi se tzv. „oko“ čiji premer u proseku iznosi oko 16 kilometara.

Kada „oko“ prelazi preko područja, vetrovi se umiruju što može zavarati ljude da pomisle da je tajfun prošao. Međutim, nakon što ovo „oko“ prođe, oluja ponovo počinje, ali ovoga puta vetrovi duvaju iz suprotnog pravca.

U svakodnevnom govoru često dolazi do mešanja pojma tajfun sa reći tajkun. Iako su ove dve reči veoma slične, one imaju potpuno drugačije značenje. Naime, termin tajkun koristi se da označi poslovnog čoveka ili industrijalca koji je stekao veliko bogatstvo.

Share.