Topografija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je topografija? Koje je značenje reči topografija?

Topografija je pojam koji se odnosi na geografsku nauku. To je grana geodezije koja se bavi predstavljanjem Zemljine površine crtanjem.

Reč topografija nam dolazi iz grčkog jezika – τοπογραφία i prevodi se sa „topos“ – mesto, položaj) i γράφω „grafo“ što znači – pisanje.

Topografija je geografska nauka koja se bavi opisivanjem i proučavanjem površine Zemlje, njenog reljefa, i fizičko-geografskih karakteristika, visina i nagiba.

Kao nauka ima veliku važnost u sferi prostornog uređenja, u agrikulturi kao i u hidrologiji pošto pomaže u određivanju razvodnica, označavanju vodenih tokova i označavanju vodenih površina.

Istraživanja iz oblasti topografije primenjuju se takođe i u arhitekturi i prilikom crtanja razne infrastrukture, kao što je na primer saobraćana.

Velika je uloga topografije u arheologiji. Prilikom istraživanja arheologa, od ključne je važnosti kod određivanja mesta sondažnih kopova, pa do određivanja visine određenih zemljišnih slojeva.

Međunarodno prihvaćeni simboli za određene objekte i društveni inventar su kartografski ili topografski znakovi a karte koje predstavljaju predele koji su topografski predstavljeni zovu se topografske karte.

Postoji nekoliko grana topografije među kojima je značajna vojna topografija. Ona se bavi objektima od vojne važnosti i ima ulogu da u smislu vojne strategije prikaže moguće tačke položaja, napada, odbrane…

Share.