Triptih

0

Kakvo je značenje reči triptih?

Uopšteno, triptih je pojam koji se odnosi na nešto što je troslojno.

Reč „triptih“ potiče iz grčkog jezika koja u bukvalnom prevodu znači – trostruk. Šta znači triptih u rečniku umetnika? U likovnoj umetnosti, triptih je trodelna slika  u kojoj su na tri ploče ili na tri platna izvedene tri samostalne figure ili kompozicije koje zajedno čine jedinstvenu logički povezanu priču ili ideju.

triptih

U Gotici i ranoj renesansi, triptih sadrži veći središnji deo i još dva rasklopiva u vidu oslikanih krila. Srednja ploča nekada je sadržala reljefne prikaze. Triptih se pravio i od slonove kosti a nekada je služio i kao mali prenosivi oltar.

Umetničko delo u vidu triptiha, obično je prikaz Raspeća, Device Marije sa malim Isusom… Krila triptiha uglavnom su imale prikaze svetaca.

Pojam triptih ima svoju primenu i u drugim granama umetnosti kao što je književnost ili muzička umetnost. Primer je operski triptih Djakoma Pučinija.

Savremeni umetnici, za prikaze modernih umetničkih ostvarenja, takodje često koriste izraz „triptih“.


Click Here To Join Native Media
Share.

Leave A Reply