Triptih

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Kakvo je značenje reči triptih?

Uopšteno, triptih je pojam koji se odnosi na nešto što je troslojno.

Reč „triptih“ potiče iz grčkog jezika koja u bukvalnom prevodu znači – trostruk. Šta znači triptih u rečniku umetnika? U likovnoj umetnosti, triptih je trodelna slika  u kojoj su na tri ploče ili na tri platna izvedene tri samostalne figure ili kompozicije koje zajedno čine jedinstvenu logički povezanu priču ili ideju.

triptih

U Gotici i ranoj renesansi, triptih sadrži veći središnji deo i još dva rasklopiva u vidu oslikanih krila. Srednja ploča nekada je sadržala reljefne prikaze. Triptih se pravio i od slonove kosti a nekada je služio i kao mali prenosivi oltar.

Umetničko delo u vidu triptiha, obično je prikaz Raspeća, Device Marije sa malim Isusom… Krila triptiha uglavnom su imale prikaze svetaca.

Pojam triptih ima svoju primenu i u drugim granama umetnosti kao što je književnost ili muzička umetnost. Primer je operski triptih Djakoma Pučinija.

Savremeni umetnici, za prikaze modernih umetničkih ostvarenja, takodje često koriste izraz „triptih“.

Share.