Pinjon

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Pinjon

Šta je to pinjon?

Pinjon je reč koja ima više značenja, a uglavnom kada kažemo pinjon mislimo na trouglasti završetak koji se nalazi ispod krova.

Sa etimološke strane reč pinjon nastala je od francuske reči pignon koja se odnosi na trouglasti završetak koji se nalazi ispod krova.

Izraz pinjon koristi ima višestruko značenje pa tako prilikom komunikacije potrebno je obratiti pažnju na sam kontekst rečenice kako bi ste bili sigurni “o kom” se pinjonu misli. Kod nas uglavnom kada se koristi reč pinjon misli se na mehanički brzinometar, odnosno na pužni prenost koji se montira na osovinu točka, a iz njega dalje ide sajla sve do brzinometra. Ipak kako se danas veoma retko koriste mehanički brzinometri veoma retko ćete pronaći izraz pinjon u ovom značenju.

Bitno je istaći da se pojam Pinjon odnosi i na naseljeno mesto bez administrativnog statusa u američkoj saveznoj državi Novi Meksiko. Takođe područje u Arizoni koje je naseljeno u statističke svrhe naziva se Pinjon.

Share.