Pridika

Pinterest LinkedIn Tumblr +

pridika

Šta znači pridika?

Prekoravanje, odnosno popovanje nekome naziva se pridika.

Da li Vam je neko nekada rekao da mnogo pridikujete? Ili da prestanete da vršite toliku pridiku na njega? Možda ste pak za ovaj pojam čuli kada Vam se neko žalio da ga određene osobe mnogo pridikuju. U svakom slučaju pridika je reč koja iako je ranije dosta češće korišćenje i danas ima veliku upotrebu i često se može čuti u svakodnevnom govoru.

Pridika bukvalno označva prekoravanje, odnosno propoved, popovanje. Ovde treba napraviti razliku između upotrebe ove reči. Naime, ona se može upotrebiti u pogrdnom značenju kada želimo da nekoga prekorimo za nešto, i tada mi ćemo njemu držati pridiku. Tada pridika predstavlja govor često povišenim tonom gde nekoga prekoravamo i dajemo mu brojna moralna upustva. Naravno pridika može imati I dosta pogrdnije značenje koje podrazumeva da na nekoga vičemo, tj. grdimo ga i dajemo mu mnogo oštrije pridike.

Pridika ima i značenje propovedanje koje se odonosi na propoved u crkvi koju izvode popovi.

Share.